Đóng góp

Nếu bạn muốn đóng góp bài viết cho Visit43, vui lòng soạn bài viết theo các thông tin dưới đây:

  • Tiêu đề bài viết
  • Loại bài viết (Bài đánh giá thứ hạng dịch vụ/sản phẩm hoặc bài giới thiệu về công ty/doanh nghiệp)
  • Hình ảnh đính kèm
  • Yêu cầu bài viết phải có hình ảnh
  • Nội dung bài viết phải nhiều hơn 500 ký tự
  • Nếu là bài xếp hạng phải có nhiều hơn hoặc bằng 5 thứ hạng
  • Bài viết không được copy từ website khác

 

Mọi thông tin xin gửi về email: lienhe@tmsol.vn